Duurzaam aanbesteden kent alleen voordelen

Bijna niemand doet het, maar duurzaam aanbesteden van liften is een keiharde noodzaak.

De regelgeving dwingt op dit moment niet af dat er duurzame, energiezuinige liften worden geïnstalleerd. De komende jaren zal dat echter veranderen en dat zal o.a. gevolgen hebben voor de energielabels voor gebouwen. Los van achterlopende regelgeving zou bouwend Nederland nu al zijn verantwoording moeten nemen. De architect/projectontwikkelaar/aannemer hoeft de enrgienota niet te betalen, maar de gebruiker wel. Het verschil in aanschafprijs tussen een niet-energiezuinige lift en een wel-energiezuinige lift is maar klein. Het verschil in energiegebruik en vastrechtkosten kan in de gebruiksfase van de lift (stel 20 jaar technische levensduur) oplopen tot boven de € 35.000,-. bij een gelijkblijvende energieprijs.