A-labels voor ThyssenKrupp en KONE

Op 3 november reikte het Liftinstituut een A-label uit aan ThyssenKrupp. Het label werd gehaald op 3 liften met de nieuwe E-Cor besturing van TK. De liften zijn geïnstalleerd in Villa Flora, het duurzame Floriadegebouw in Venlo.

Een week later, op 9 november reikte Aboma een A-label uit aan KONE. Hier betreft het een lift in een laagbouw-appartementencomplex met slechts 3 stopplaatsen. Hierdoor wordt de lift ingedeeld in gebruikscategorie 1 van de VDI 4707, hetgeen betekent dat het standby verbruik zwaar meetelt en het verbruik tijdens de rit nauwelijks. De lift zal namelijk relatief zeer weinig gebruikt worden. Voor liften die worden ingedeeld in de gebruiksklassen 3 t/m 5 is het vrijwel uitgesloten dat er een A-label kan worden verkregen zonder gebruik te maken van terugvoeding aan het net. Bij gebruikscategorie 1 en 2 is het mogelijk zonder terugvoeding een A-label te halen, mits het standby verbruik zeer laag is.

KONE heeft dit prima ingevuld door geen terugvoeding toe te passen en de focus te leggen bij het standby-verbruik. De installatie wordt door terugleverunits duurder en kwetsbaarder, terwijl het effect nihil is als de lift weinig wordt gebruikt.

Update Labels:

A – Wittur; Mitsubishi; Skylift; Otis; ThyssenKrupp; KONE

B – All In